gototopgototop


امام علی (ع) می فرمایند :
هر روزی که معصیت خدا در آن انجام نپذیرد آنروز عید است.

صله ی رحم


امام باقر (ع) فرمود:
صله رحم اعمال را پاک می کند، دارائیها را فزونی می بخشد، بلا را می گرداند، کار حسابرسی را آسان می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد.
امام هادی (ع) فرمود:
آنگاه که خدای عزّوجلّ با موسی بن عمران (ع) سخن گفت، موسی عرض کرد: پاداش کسی که صله رحم کند، چیست؟ خداوند  فرمود: ای موسی! مرگ او را به تأخیر می اندازم و سختیهای جان دادن را بر او آسان می کنم.
امام حسین (ع) فرمود:
هر که دوست دارد مرگش به تأخیر افتد و روزیش افزایش یابد، صله رحم به جای آورد.
پیامبر خدا (ص) فرمود:
صله رحم، خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند، هر چند به جا آورندگان صله رحم از نیکان نباشند.
همچنین حضرت فرمودند:
مردمان بدکردار صله رحم به جای آورند، پس دارائیهایشان زیاد و عمرهایشان طولانی می شود، چه رسد که اگر نیکوکار و نیک باشند.
پیامبر خدا (ص) فرمود:
گاهی می شود از عمر کسی سه روز باقی مانده است، اما صله رحم به جای می آورد پس خداوند آن را تا سی سال به تأخیر می اندازد و گاه می شود که از عمر کسی سی سال باقی مانده است اما قطع رحم می کند، پس خداوند آن را به سه روز تبدیل می کند.
امام سجاد (ع) فرمود:
هیچ گامی نزد خدای عزّوجلّ محبوبتر از دو گام نیست: گامی که مؤمن با آن در راه خدا صف (جنگ) می بندد و گامی که برای پیوند با خویشاوندی بر می دارد که قطع رحم کرده است.
امام صادق (ع) فرمود:
مردی خدمت پیامبر خدا(ص) رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، خویشاوندانی دارم که با آنها رفت و آمد دارم ولی آنها مرا می آزارند لذا تصمیم دارم آنان را رها کنم. رسول خدا(ص) فرمود: در این صورت خداوند همه شما را رها می کند.
امام علی (ع) فرمود:
پناه می برم به خدا از گناهانی که مرگ و نیستی را شتاب می بخشد، عبدالله بن کوّاء یشکری برخاست و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! آیا گناهانی هم هست که مرگ را تسریع کند؟ حضرت فرمود: وای بر تو! آری، قطع رحم.
رسول خدا(ص) فرمود:
هیچ گناهی به اندازه قطع رحم و خیانت و دروغ سزامند آن نیست که خداوند، علاوه بر کیفر اخروی، در همین جهان نیز مرتکب آن را به زودی کیفر کند.
ميزان الحکمة / 2023

 

خوشرويی

احاديثی از پیامبر خدا (ص) :
1-     خوشرویی کینه را می زداید.
2-    خوشرویی کمند دوستی است.
3-    خوشرویی احسانی است بی زحمت و بی هزینه.
4-    خوشرویی تو نشانه بزرگواری و کرامت نفس توست.
5-    خداوند کسی را که به چهره برادر خود رو ترش کند، دشمن می دارد.
6-    هرگاه با برادران خود روبه رو شدید و دست دادید و خوشرویی و گشاده رویی نشان دادید، هنگام جدا شدن گناهانتان ریخته است.
7-    بهترین وسیله ای که مردم با آن دلهای دوستان خود را بدست می آورند و کینه ها را از دلهای دشمنانشان می زدایند، خوشرویی در هنگام برخورد با آنان است و جویای احوال  آنان شدن در غیابشان و گشاده رویی با آنان در حضورشان.
ميزان الحکمة / 497